Expertisegebied | Bouwrecht

Thuis in bouwrecht.

Het bouwrecht omvat alle rechtsregels rond het regelen en waarborgen van bouwprojecten. Kenmerkend aan het bouwrecht is dat alle betrokken partijen binnen het bouwproces een eigen specifieke rol hebben. Zo vervult een architect of raadgevend ingenieur een andere rol dan een opdrachtgever of aannemer. Deze partijen werken echter ook vaak intensief samen. Hiervoor bestaan allerlei samenwerkingsovereenkomsten, bijvoorbeeld de bouwteamovereenkomst of coördinatie-overeenkomst. Maatwerk is de norm in het bouwrecht. Het inschakelen van een bouwrechtadvocaat is vaak van grote toegevoegde waarde.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

De geestelijk vader van een gebouw of complex is veelal een architect. Een architect wordt over het algemeen ingeschakeld door een opdrachtgever, die talloze eisen maar ook een gemaximeerd budget heeft. Het is de taak van een architect om – binnen het aangegeven kader – een ontwerp te schetsen. Vaak zit zijn opdracht er dan nog niet op: de architect wordt vaak ook betrokken bij de aanvraag van de omgevingsvergunning en bij de (esthetische) begeleiding van de bouw.

De architect speelt dus een wezenlijke rol in het bouwproces. Daarom moeten zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed vastliggen. Een architect baseert zich hiervoor doorgaans op De Nieuwe Regeling (DNR): de (mede) door de BNA opgestelde algemene voorwaarden. Afwijken van deze voorwaarden is echter mogelijk en zelfs gebruikelijk.

Omdat een architect niet alle wijsheid in pacht heeft is veel aanvullend advies van deskundigen nodig. Denk hierbij aan de constructeur, de E- en W-adviseur, de milieukundige. Soms schakelt de opdrachtgever deze adviseurs in, maar ook komen ze soms ‘onder’ de architect of aannemer te hangen. Het is belangrijk om bij de start van elk bouwproject goed na te denken over de projectorganisatie: wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden, wie moet wanneer presteren, wie houdt de planning in de gaten. Afspraken hierover worden vastgelegd in één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten. Omdat elk project anders is en loopt, kan geen standaardovereenkomst uit de la getrokken worden.

De opdrachtgever sluit met de aannemer een aannemingsovereenkomst. Daarin staat omschreven wat de aannemer moet gaan realiseren, voor welk bedrag en binnen welke termijn. Bij grotere bouwprojecten wordt veelal de UAV 2012 van toepassing verklaard. Hierin staan regels omschreven omtrent bouwtijdverlenging, wijze van oplevering en de aansprakelijkheid na oplevering.

Een goed bouwcontract betekent helaas niet dat tijdens of na de bouw niets fout kan gaan. Bijvoorbeeld: men haalt door onvoorziene omstandigheden de planning niet of er ontstaan onverwachte bouwgebreken. Bij bouwgeschillen is bijstand van een advocaat eigenlijk onontbeerlijk. De meeste bouwcontracten wijzen de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) aan als geschillenbeslechter. De RvA is een bekend instituut in het bouwrecht maar voor leken onbekend terrein.

De gespecialiseerde advocaten van Thuis Partners zijn thuis in alle facetten van het bouwrecht. U kunt ze inschakelen voor het opstellen en beoordelen van bouwgerelateerde contracten, maar ook voor specialistische ondersteuning bij bouwgeschillen.

‘Minder is alleen beter waar méér niet goed is.’

- Frank Lloyd Wright, Amerikaans architect 1869-1959

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen